AGENCJA CELNA

AGENCJA CELNA

​Świadczymy odprawy celne i usługi powiązane:

IMPORTOWE

Organizacja odpraw dopuszczenia do obrotu

TRANZYTOWE

W ramach systemu NCTS. Zabezpieczenia tranzytowe (T1)

h

WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW CELNYCH I PRZEWOZOWYCH SAD, KARNETU TIR, e-AD

l

Opracowanie wniosków, odwołań dotyczących wszelkich spraw celnych

Doradztwo celne

EKSPORTOWE

W ramach systemu ECS. Oprawy w procedurze standardowej

w

EPI/EWI

Elektroniczna Informacja Wyprzedzająca (BY)

Zabezpieczenie płatności długu celno-podatkowego

Reprezentacja przed organami celnymi