ODPRAWY I PROCEDURY CELNE

AGENCJA CELNA

Agencja celna – Doradztwo, obsługa, dopuszczenie do obrotu, odprawy eksportowe oraz importowe, przejście graniczne – Koroszczyn, Korczowa

KOROSZCZYN
 Embetim: 693 499 938
 Embetim-Getis: 510 375 895

KORCZOWA
 Embetim: 16 623 35 66 

Nasze agencje celne usytuowane są na przejściach granicznych pomiędzy Polską i Białorusią  w Koroszczynie (Kukuryki/Kozłowicze) oraz pomiędzy Polską i Ukrainą  w Korczowej (Korczowa/Krakowiec).

Na przejściu granicznym w Koroszczynie, w Terminalu Samochodowym Koroszczyn, do Państwa usług są dwie nasze agencje celne z których jedna działa pod nazwą własną EMBETIM, a druga pod nazwą handlową GETIS.

Świadczymy następujące usługi celne i powiązane:

IMPORTOWE

Organizacja odpraw dopuszczenia do obrotu

TRANZYTOWE

W ramach systemu NCTS. Zabezpieczenia tranzytowe (T1)
h

WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW CELNYCH I PRZEWOZOWYCH SAD, KARNETU TIR, e-AD

l

Opracowanie wniosków, odwołań dotyczących wszelkich spraw celnych

Doradztwo celne

EKSPORTOWE

W ramach systemu ECS. Oprawy w procedurze standardowej
w

EPI/EWI

Elektroniczna Informacja Wyprzedzająca (BY)

Zabezpieczenie płatności długu celno-podatkowego

Reprezentacja przed organami celnymi